l’administraziun dal secretariat da fabrica

Arbeitgeber: Gemeindeverwaltung Silvaplana
 •   Silvaplana
 •   Vollzeit
 •   Festanstellung / Unbefristet
 •   ab 01.05.2023

l’administraziun dal secretariat da fabrica


Scu post da contact per dumandas davart fats da construcziun tschercha l’uffizi da fabrica da la vschinauncha da Silvaplauna a partir dals 1. meg 2023 u tenor cunvegna ün(a) collavuratur(a) per


l’administraziun dal secretariat da fabricaINCUMBENZAS E CHAMP D’ACTIVITED

 • evader independentamaing las lavuors administrativas variedas e pretensiusas da l’administraziun da fabrica
 • mner protocols per diversas tschantedas
 • preparer affers e formuler propostas a tuot ils gremis
 • lezchas da coordinaziun in collavuraziun cul mneder da l’ufficina
 • servezzan da telefon e da fnestrigl

PROFIL DA LAS EXIGENZAS

 • scolaziun da basa commerciela e/u illa tecnica da construcziun cun experienza u interess
 • per la procedura da permiss da fabrica
 • fich bunas cugnuschentschas dad MS-Office
 • cugnuschentschas fundedas (in scrit ed a buocha) dal tudas-ch e dal taliaun (a buocha), cugnuschentschas dal rumauntsch sun d’avantag
 • aviertezza e prontezza d’imprender chosas nouvas
 • persuna discreta cun ün penser cumplessiv
 • plaschair d’evader lavuors pretensiusas e multifaras in maniera autonoma
 • persunalited conscienzchusa, interesseda, lojela e resistenta
 • möd da lavurer fido, structuro e cun sen da respunsabilited
 • cumpetenza sociela e buna capacited comunicativa

QUIST SPORDSCHAINS NUS

 • üna lavur varieda e pretensiusa in ün pitschen team
 • pussibiliteds da’s sculer inavaunt
 • bunas prestaziuns socielas


INTERESSEDA/INTERESSO?

… alura ch’Ella/El trametta p.pl. la documainta da candidatura cun fotografia fin in venderdi, ils 24 marz 2023 a la Chanzlia cumünela da Silvaplauna, Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna u per email a: f.giovanoli@silvaplana.ch.

Ulteriuras infurmaziuns survain Ella/El dal mneder da l’uffizi da fabrica Guido Giovannini, g.giovannini@silvaplana.ch tel. +41 81 838 70 88

Kontakt

Gemeindeverwaltung Silvaplana
Mneder da l’uffizi da fabrica Guido Giovannini
Via Maistra 24
7513 Silvaplana
081 838 70 70
g.giovannini@silvaplana.ch
Website