üna persuna d’accumpagnamaint e survagliaunza

Arbeitgeber: Scoula primara Zuoz/Madulain

üna persuna d’accumpagnamaint e survagliaunza


Per nossa scoulina e scoula primara da Zuoz e Madulain tscherchains

üna persuna d’accumpagnamaint e survagliaunza da la maisa da mezdi

adüna in lündeschdi da las 12:00 fin a las 14:00

a partir dals 19 avuost 2019 per la düreda da l’an scolastic 2019/2020

 


Nus spettains:

  • Experienza cun iffaunts
  • Buna cugnuschentscha da la lingua rumauntscha
  • Persuna amiaivla, creativa e comunicativa

 


Annunzcha:

D‘inoltrer per e-mail a la mnedra da la scoula suot vanessa.roost@scoula-zuoz.ch u per posta a:
Scoula primara Zuoz/Madulain
Duonna Vanessa Roost
Chesa da scoula, 7524 Zuoz

chi sto eir a disposiziun in cas da dumandas suot nr. da tel. 076 345 66 21.

Kontakt

Scoula primara Zuoz/Madulain
Duonna Vanessa Roost
Chesa da scoula
7524 Zuoz
076 345 66 21
vanessa.roost@scoula-zuoz.ch