Pedagog/a curativ/a e persuna d’instrucziun primara

Arbeitgeber: Administraziun cumünela da Schlarigna,

Pedagog/a curativ/a e persuna d’instrucziun primara


Per la scoula cumünela bilingua da Celerina/Schlarigna (rumauntscha/tudas-cha) tscherchains per l’an scolastic 2021/2022, q.v.d. pels 1. avuost2021 ün/-a 

pedagog/-a curativ/-a da scoula

cun ün pensum da 40% - 80% (pensum parziel pussibel)

scu eir üna

persuna d’instrucziun primara

cun ün pensum da 30 %

Nus essans

 • üna scoula primara bilingua (rumauntscha/tudas-cha) (1. fin 6. classa ed üna partiziun da scoulina cun in tuot var 80 iffaunts)

Nus spettains

 • diplom d’instrucziun arcugnuschieu da la CDEP per la plazza da pedagog/a curativ/-a, scolaziun in pedagogia curativa u la prontezza dad absolver quista scolaziun
 • rumauntsch scu lingua materna u fich bunas cugnuschentschas da la lingua rumauntscha
 • möd da tratter ils iffaunts cun amur e respet
 • prontezza da collavurer cun ün team motivo da magistras e magisters
 • üna persunalited amiaivla, avierta, creativa, flexibla e comunicativa
 • la volunted da contribuir activmaing al svilup da la scoula

Nus spordschains

 • üna scoula innovativa e mneda in ün bun clima da lavur
 • ün team motivo ed activ
 • ün’infrastructura moderna e bain sviluppeda
 • ün lö da lavur in ün territori da sport da sted e d’inviern attractiv

Las cundiziuns d’ingaschamaint as drizzan tenor las directivas da l’uorden cumünel dal persunel e las ledschas chantunelas.

Per infurmaziuns, as drizzer p.pl. a:
Duonna Claudia Pollini, mnedra da scoula, 7505 Celerina/Schlarigna;Tel: 081 833 18 01 - Mail: c.pollini@primarschule-celerina.ch

Candidaturas in scrit sun da drizzer fin als 22 favrer 2021.

Kontakt

Administraziun cumünela da Schlarigna,
Via Maistra 97
7505 Celerina
081 837 36 80